ОБЯВЛЕНИЕ

2020-06-22

За 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:
-Заявление за участие в конкурс
-Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС


Прикачени документи