Заповед на Министъра на Отбраната относно сроковете за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

2015-04-21

За повече информация на сайта на ЦВО – www.comd.bg и в офиса за военен отчет в район „Искър” – бл. 40, ет. 2.

 


Прикачени документи