Инвестиционно предложение на Столична община за „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“ в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“ с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари“

2021-03-10