Заповед на кмета на Столична община за обявяване настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и пожароопасен сезон 2021г. и създаване на организация за пожарна безопасност

2021-06-09

Прикачени документи