Съобщение за изготвен ПУП ж.к. Дружба 2, кв. 9, по чл. 16 от ЗУТ

2021-10-12

Прикачени документи