КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване“ в администрацията на Район „Искър“

2021-10-20

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“

в отдел „Административно и информационно обслужване“ в администрацията на Район „Искър“ 


Прикачени документи