Инвестиционно намерение: "„Производствена сграда и помещение за трафопост”, Местоположение: УПИ V-460,474,337, кв.11, м. „НПЗ Искър-юг”, Район “Искър” – Столична община"

2015-05-24

Прикачени документи