Инвестиционно намерение за: Складове с ателие за обработка на камък и офиси, с местоположение: ПИ с идентификатор 39791.1437.53 по кадастралната карта ,местност „Кривина -запад „, р-н „Искър”

2015-06-26

Прикачени документи