РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 90-ПЕВП С ДИАМЕТЪР Ф200 РЕ, ПО УЛИЦА О.Т.70 б – О.Т.70 а – О.Т.68 а ДО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УПИ- V-766, кв. 15, м. „Цариградско шосе 7-11км.”, район „Искър”, Столична Община, с възложител „КОНТАКТ МЕДИКЪ

2015-07-24

Прикачени документи