Обществено обсъждане

2023-08-25

Столична община – район „Искър“, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС23-РД56-112/23.08.2023г. на Кмета на район „Искър”, ще се проведе обществено обсъждане на обект: ИПР на УПИ I “за озеленяване и образуване на нов УПИ I „за озеленяване и параклис“ и план за застрояване на нов УПИ I “за озеленяване и параклис“, кв.7, м. “кв.Абдовица“, район „Искър“.

Представянето на проекта да се състои на 07.09.2023 г. от 18:00 ч. в сградата на ОКИ „Искър“, район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 23.

Проекта е налична в сградата на районната администрация на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

Писмени становища по проекта се адресират до Кмета на район „Искър“ и се подават в „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани“ или по електронна поща info@raioniskar.bg до 17 часа на 17.09.2023 г. в район „Искър“, ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

Становища постъпили след определения срок не се приемат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от не въвеждането на други варианти.  

Заключителна дискусия  за приключване на общественото обсъждане по проекта ще се проведе на 20.09.2023 г. от 18:00 ч. в сградата на ОКИ “Искър“, район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 23.

Заповед за обществено обсъждане.