ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „Хиляди истории и една мечта“

2017-03-02

РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

„Хиляди истории и една мечта“

по дейност


НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

 

ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 01.03.2017 г. ДО 10.03.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Заявления могат да подават лица с 90 % и над 90 № ТЕЛК със затруднения в придвижването.

Заявленията придружаващите документи по образец могат да се вземат от Деловодството

или стая 306 в район „Искър"


Прикачени документи