СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността "секретар" в Район "Искър" 21.06.2018 г.

2018-06-21

Прикачени документи