Инвестиционно намерение за: „Модернизация на турбоагрегат ТГ3 в ТЕЦ „София Изток“ с нова противоналегателна турбина."

2014-11-13

Модернизация на турбоагрегат ТГ3 в ТЕЦ „София Изток“ с нова противоналегателна турбина.


Прикачени документи