ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

2018-09-11

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в 
отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ в 
администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:

-Заявление
-Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
  


Прикачени документи