Детска площадка в кв." Абдовица"

2018-05-31

Преди

Детска площадка в кв." Абдовица"

Детска площадка в кв."Абдовица".

На площадката имаше съоружения, които не отговарят на наредбите към този момент.

В проекта е предвидено те да се демонтират и депонират на съответното епо.

 

След

Детска площадка в кв." Абдовица"

Реконструкция и цялостна реновация на детска площадка в кв."Абдовица".

В реконстукцията освен новите съоръжения за игра и разделението на площадката, бе положена нова бетонна основа и противоудърна настилка. 

Монтираха се нови съоръжения за игра, пейки, кошчета и кашпи.