Детска площадка в кв." Димитър Миленков"

2018-05-31

Преди

Детска площадка в кв." Димитър Миленков"

Детска площадка в кв." Димитър Миленков".

На терена е имало няколко стари съоражения за игра, които са премахнат, както и две плочопътеки за подход към съществуващо игрище.

След

Детска площадка в кв." Димитър Миленков"

Изграждане  на комбинирана площадка за игра на открито и изграждане на алейна мрежа в кв.7,УПИ I-за озеленяване и спорт, кв.”Димитър Миленков”, СО район"Искър".

Новата  комбинирана площадка  е с размери  25 /10 м. или  250м.кв.

Тя е  разделена на две части в единя край е обусобена в рамките на 50 кв.м площадка за деца от 3-12г., а в другия край площадка за деца 3-12г. в рамките на 200 кв.м.

В първата площадка е позиционират пясъчник, 1бр. комбинирано детско съоражение и 1бр. клатушка.

Във втората площадка  има 1бр. комбинирано съоражение, 1бр. люлка тип махало, 1бр. беседка и 1бр. занимателна игра.

В общото пространство   са позиционирани  и 5бр. пейки с облегалка, 2бр. кошчета, както и 2бр. входове с  информационни табели.

 По края на площадката , както и по алеите са  положени алейни бордюри -50/16/8см.

 На терена няма съществуваща растителност.

Предвижда се засаждането на 5бр. висока широколистна растителност от вида Acer negundo. Това цели създаване на засенчване на местата за сядане и създаване на по-голям комфорт на използващите на площадката.