Първи завършен блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - блок 82," Дружба 1ч."

2018-05-26

Преди

 Първи завършен блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - блок 82," Дружба 1ч."

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

След

 Първи завършен блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - блок 82," Дружба 1ч."

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Блока беше завършен в края на 2017г. и въведен в експлоатация в началото на 2018г. 

Бяха извършени строително монтажни работи по целият блок, от цокъла на блока до покрива.

Бяха сменени прозорците, входните врати, изолация на фасадите и покрива, нова мълниезащита, термопанели на балконите на послледните етажи и енергийно ефективно стълбично осветление.