Архив 2014


справка плащания по договори за обществени поръчки за периода 24.11.2014г-30.11.2014г публикувана на 20.12.2014г

Справка плащания по договори за обществени поръчки за периода 24.11.2014г-30.11.2014г., публикувана на 20.12.2014г.  
пълен текст ›

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Изготвяне на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ОДЗ №96 и изграждане на пристройка-двуетажна сграда/разширение/ за 2 групи/1 яслена и 1 гра

 Изготвяне на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ОДЗ №96 и изграждане на пристройка-двуетажна сграда/разширение/ за 2 групи/1 яслена и 1 градинска/ и физкултурен салон в УПИ III-за ОДЗ, кв.5, ж.к."Дружба" 1ч., район…
пълен текст ›

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Охрана на общински училища и детски градини на територията на СО-район "Искър" №278/30.08.2012г.

Договор №278/30.08.2012г. за изпълнение на възложена обществена поръчка Предмет на договора: "Охрана на общински училища и детски градини на територията на СО-район "Искър" Изпълнител: "БОДУ" ООД Обща цена по договора: 13 235 лв. на…
пълен текст ›

Договор за възлагане на обществена потъчка с предмет "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА/ РАЗШИРЕНИЕ/ НА ОДЗ 77 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“ С ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ЕДНА ГРАДИНСКА В КВ. 42, УПИ V, КВ. „ДРУЖБА“ 2, РАЙОН „ИСКЪР” №333/25.06.2014г.

Договор №333/25.06.2014г. за изпълнение на възложена поръчка Предмет на договора: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА/ РАЗШИРЕНИЕ/ НА ОДЗ 77 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“ С ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ  И ЕДНА ГРАДИНСКА В КВ. 42, УПИ V, КВ. „ДРУЖБА“ 2, РАЙОН…
пълен текст ›

информация за плащанията по текущи договори за обществени поръчки за периода 30.10-30.11.2014г.- пибликувана на 28.11.2014г.

справки за плащанията по текущи договори за обществени поръчки  за периода 30.10.14г.-30.11.14г.-публикувана на 28.11.2014г
пълен текст ›

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Комплексна доставка на хранителни продукти за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и детска млечна кухня /ДМК/ на територията на район "Искър" - №566/18.07.2013г

Договор №566/18.07.2013г. за изпълнение на възложена поръчка Предмет на договора: "Комплексна доставка на хранителни продукти за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и детска млечна кухня /ДМК/ на територията на район "Искър" Изпълнител: "Макрон"…
пълен текст ›

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 85 „Звездичка“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър" №340/14.07.2014г

Договор №340/14.07.2014г. за изпълнение на възложена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки. Предмет на договора: "Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 85…
пълен текст ›

информация за плащанията по текущи договори за обществени поръчки- пибликувана на 31.10.2014г.

справки за извършените плащания по текущи договори за обществени поръчки за периода 01-30.10.2014г
пълен текст ›