Архив 2015


ОП -7-2015 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти в детските заведения и на работещите в детска кухня при Столична община – район „Искър“.

ОП - 7 - 2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти в детските заведения и на работещите в детска кухня при Столична община – район „Искър“.
пълен текст ›

ОП -6-2015 „Доставка на работно облекло за медицинските сестри в детските заведения и за работещите в детска кухня на територията на Столична община – район „Искър“

ОП - 6 - 2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет „Доставка на работно облекло за медицинските сестри в детските заведения и за работещите в детска кухня на територията на Столична община – район „Искър“
пълен текст ›

ОП-5-2015г./14.08.2015г„Ремонтно-възстановителни дейности по 2 (две) спортни площадки за баскетбол и хандбал на територията на СО район „Искър“ • Спортна площадка /баскетбол, хандбал/ в кв. Димитър Миленков • Спортна площадка /баскетбол, хандбал/ до бл.№

 ОП-5-2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонтно-възстановителни дейности по 2 (две) спортни прощадки за баскетбол и хандбал на територията на СО район „Искър“ Спортна площадка /баскетбол, хандбал/ в кв. Димитър Миленков Спортна площадка /баскетбол,…
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.06.2015г-30.06.2015г публикувана на 14.07.2015г

 справка
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.05.2015г-31.05.2015г публикувана на 19.06.2015г

ОП-4-2015/25.05.2015г. “Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“

ОП-4-2015- “Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“
пълен текст ›

ОП-3 -2015/20.05.2015г "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и Детска млечна кухня(ДМК) на територията на район "Искър"

 ОП-3-2015  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и Детска млечна кухня(ДМК) на територията на район "Искър" Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален № 01258-2015-0002 на 20.05.2015г. …
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.04.2015г-30.04.2015г публикувана на 19.05.2015г