Архив 2016


ОП - 01258-2016-0007 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.

 ОП - 01258-2016-0007 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС №…
пълен текст ›

ОП - 01258-2016-0006 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.

 ОП - 01258-2016-0006 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни…
пълен текст ›

ОП - 01258-2016-0005 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.

 ОП - 01258-2016-0005 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС №…
пълен текст ›

ОП - 01258-2016-0004 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.

 ОП - 01258-2016-0004 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС…
пълен текст ›

ОП - 01258-2016-0003 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО "НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ИСКЪР, СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР

ОП - 01258-2016-0003 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО "НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ИСКЪР, СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1…
пълен текст ›

ОП - 01258-2016-0002 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №1 „САНИРАНЕ ФАСАДИТЕ НА ПЕТ БРОЯ КОРПУСИ НА ОДЗ № 77 „ Ханс Кристиан Андерсен“, ГР.СОФИЯ, ЖК. „ДРУЖБА“ – 2. 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №

 ОП 2 - 01258-2016-0002 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:  1.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №1 „САНИРАНЕ ФАСАДИТЕ НА ПЕТ БРОЯ КОРПУСИ НА ОДЗ № 77 „ Ханс Кристиан Андерсен“, ГР.СОФИЯ, ЖК. „ДРУЖБА“…
пълен текст ›

ОП -01258-2016-0001 - Договаряне без обявление- "Доставка на течни горива - бензин А95, бензин А98, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан и гориво-смазочни материали за нуждите на Столична община-район Искър за срок от две години."

 ОП - 01258-2016-0001 "Доставка на течни горива -  бензин А95, бензин А98, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан и гориво-смазочни материали за нуждите на Столична община-район Искър за срок от две години.". Поръчката се възлага чрез договаряне без обявление, съгласно…
пълен текст ›

ПП-01-2016 "Текущ ремонт на съществуваща отоплителна инсталация в 108 ЦДГ "Детско царство" - филиал, гр. София, ж.к. "Дружба"1

ПП-01-2016 "Текущ ремонт на съществуваща отоплителна инсталация в 108 ЦДГ "Детско царство" - филиал, гр. София, ж.к. "Дружба"1
пълен текст ›