Архив 2018


2018-0010 Неотложни строително - монтажни работи (СМР) по възстановяване на покрив (конструкции,обшивка,керемиди) и тавани (конструкция с облицовка) на бл.146, ж.к. Дружба 1, СО-район "Искър", в следствие на възникнал пожар на 01.11.2018 г.

2018-0010 Неотложни строително - монтажни работи (СМР) по възстановяване на покрив (конструкции,обшивка,керемиди) и тавани (конструкция с облицовка) на бл.146, ж.к. Дружба 1, СО-район "Искър", в следствие на възникнал пожар на 01.11.2018 г. Максимална прогнозна стойност:…
пълен текст ›

2018-0009 „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко-сграда 2“ /предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”/ в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м. ж.к. „Дружба 1ч.“, район „Искъ

2018 - 0009 „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко-сграда 2“ /предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”/ в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м. ж.к. „Дружба…
пълен текст ›

2018 - 0008 „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко-сграда 2“ /предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”/ в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м.“ ж.к. „Дружба 1ч.“, район „Ис

2018 - 0008 - ПРЕКРАТЕНА „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко-сграда 2“ /предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”/ в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м.“ ж.к.…
пълен текст ›

2018 - 0007 Отпушване на канализационни клонове в сутерен, възстановяване на вертикални и хоризонтални канализационни и водопроводни щрангове, извозване на едрогабаритни отпадъци за бл 6 с 5 входа и бл.146 с 2 входа в ж.к. „Дружба“ 1, СО-район „Искър“

2018 - 0007 Отпушване на канализационни клонове в сутерен, възстановяване на вертикални и хоризонтални канализационни и водопроводни щрангове ,  извозване на едрогабаритни отпадъци за бл 6 с 5 входа и бл.146 с 2 входа в ж.к. „Дружба“ 1 , СО-район…
пълен текст ›

2018 - 0006 „Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“

2018 - 0006 „Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС или 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) с вкл. ДДС. …
пълен текст ›

2018 - 0005 „Инжeнеринг (проектиране и изграждане) на реконструкция на 6 бр. детски площадки, подмяна на част от алейната мрежа и затревяване на терен под развалената стоманобетонова настилка в двора на 88 ДГ "Детски рай",кв. 15, ж.к.“Дружба ІІ-р

2018 - 0005 „Инжeнеринг (проектиране и изграждане) на реконструкция на  6 бр. детски площадки, подмяна на част от алейната мрежа и затревяване на терен под развалената стоманобетонова настилка в двора на 88 ДГ "Детски рай", кв. 15, ж.к.“Дружба ІІ-ра…
пълен текст ›

2018 - 0004 „Инженеринг- проектиране и строителство на обект: Изграждане на ограда, алейна мрежа, парково осветление, парково обзавеждане и озеленяване в УПИ XVI – „за гробищен парк“, кв.19, с. Бусманци, район „Искър“ - разширение към съществуващо гробище

2018 - 0004 „Инженеринг- проектиране и строителство на обект: Изграждане на ограда, алейна мрежа, парково осветление, парково обзавеждане и озеленяване в УПИ XVI – „за гробищен парк“, кв.19 , с. Бусманци, район „Искър“ - разширение към…
пълен текст ›

2018 - 0003 ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 7 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В Ж.К. ДРУЖБА-1 И С. БУСМАНЦИ

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА  7 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ: І. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито  в кв. 12, УПИ ІІ, южно от бл.№ 14, ж.к. ”Дружба І-ва част”; ІІ.…
пълен текст ›