Архив 2019


2019 - 0005 “Извършване на ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район “Искър” - Столична община” за 2019 г.

2019-0005 “ Извършване на ремонтно - възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район “Искър” - Столична община” за 2019 г. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО  269 900 лв. (двеста…
пълен текст ›

01258-2019-0003 „Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински училища и детски заведения на територията на Столична община” - район „Искър“

01258-2019-0003 "Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински  училища и детски заведения на територията на Столична община” - район „Искър“     ВРЪЗКА С…
пълен текст ›

2019 - 0004 „Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки на територията на СО-район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“: 1. Спортна площадка /баскетбол, хандбал, волейбол/ до бл. 45, ул. „Тирана“; 2. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ , ул. „Ива

2019-0004 „ Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки на територията н а СО-район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“: 1. Спортна площадка /баскетбол, хандбал, волейбол/ до бл. 45, ул. „Тирана“; 2. Спортна площадка…
пълен текст ›

2019 - 0003 „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“- филиал, гр.София, жк. „Дружба“– 1 до бл.42"

2019-0003 „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“- филиал, гр.София, жк. „Дружба“– 1 до бл.42“ ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО  116 666,67 лв. (сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и…
пълен текст ›

01258-2019-0002 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 96 ДГ „Росна китка“ в ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на седем градински и две

01258-2019- 0002 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 96 ДГ „Росна китка“ в   ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане…
пълен текст ›

2019 - 0002 „Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

2019-0002 „ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ТРОТОАРИ И АЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“     ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО  269 000 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди лева) без ДДС  …
пълен текст ›

2019 - 0001 „Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ - филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до бл.42; 2. Обособена поз

2019-0001 „Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ - филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до…
пълен текст ›

ОП 01258-2019-0001 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36 В УПИ II, КВ.13, Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ

  ОП 01258-2019-0001  РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ № 3 6 В УПИ II, КВ. 13 , Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ   ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,…
пълен текст ›