Архив 2019


Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.

2019 - 0005 “Извършване на ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район “Искър” - Столична община” за 2019 г.

2019-0005 “ Извършване на ремонтно - възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район “Искър” - Столична община” за 2019 г. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО  269 900 лв. (двеста…
пълен текст ›

2019 - 0004 „Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки на територията на СО-район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“: 1. Спортна площадка /баскетбол, хандбал, волейбол/ до бл. 45, ул. „Тирана“; 2. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ , ул. „Ива

2019-0004 „ Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки на територията н а СО-район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“: 1. Спортна площадка /баскетбол, хандбал, волейбол/ до бл. 45, ул. „Тирана“; 2. Спортна площадка…
пълен текст ›

2019 - 0003 „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“- филиал, гр.София, жк. „Дружба“– 1 до бл.42"

2019-0003 „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“- филиал, гр.София, жк. „Дружба“– 1 до бл.42“ ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО  116 666,67 лв. (сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и…
пълен текст ›

2019 - 0002 „Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

2019-0002 „ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ТРОТОАРИ И АЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“     ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО  269 000 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди лева) без ДДС  …
пълен текст ›

2019 - 0001 „Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ - филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до бл.42; 2. Обособена поз

2019-0001 „Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ - филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до…
пълен текст ›