Архив 2020


01258-2020-0004 - „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

Обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ (открита процедура) ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА…
пълен текст ›

01258-2020-0003 „Ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на ДГ № 108 "Детско царство" - централна сграда“

01258-2020-0003 „Ремонтни дейности за подобряване на енергийната  ефективност на ДГ № 108 „Детско царство“-централна сграда“   ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ - АРГ. ЧЛ.36а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА…
пълен текст ›

01258-2020-0002 - Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 36 ДГ "Пеперуда" в жк. "Дружба1" - район "Искър"-Столична община по обособени позиции

01258-2020-0002 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 36 ДГ „Пеперуда“ в  ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и…
пълен текст ›

01258-2020-0001 „Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

01258-2020-0001   „Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“   ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ - АРГ. ЧЛ.36а, АЛ.3 ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ…
пълен текст ›