Архив 2015


Обществени поръчки

ОП-3 -2015/20.05.2015г "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и Детска млечна кухня(ДМК) на територията на район "Искър"

 ОП-3-2015  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и Детска млечна кухня(ДМК) на територията на район "Искър" Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален № 01258-2015-0002 на 20.05.2015г. …
пълен текст ›

ОП- 2 - 2015/08.05.2015г. - Охрана на общинските училища и детски заведения на територията Столична община - район "Искър"

ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИСКЪР" Процедурата е вписана в Регистъра на АОП на 08.05.2015г. под уникален номер 01258-2015-0001    Дата на публикуване: 08.05.2015г. Подаване на оферти:…
пълен текст ›