Архив 2015


Преходни публикации

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.06.2015г-30.06.2015г публикувана на 14.07.2015г

 справка
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.05.2015г-31.05.2015г публикувана на 19.06.2015г

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.04.2015г-30.04.2015г публикувана на 19.05.2015г

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.03.2015г-31.03.2015г публикувана на 17.04.2015г

 информация за плащания по договори за обществени поръчки
пълен текст ›

cправка за периодични плащания по договори за обществени поръчки за периода 01.02.2015-28.02.2015 публикувана на 13.03.2015г.

 информация  
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.02.2015г-28.02.2015г публикувана на 09.03.2015г

 информация за извършени плащания  
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.01.2015г-31.01.2015г

 информация за периодични плащания по договори за обществени поръчки
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.12.2014г-31.12.2014г публикувана на 19.01.2015г