Архив 2015


ОП-1-2015/14.05.2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет “Строително-монтажни работи за изпълнение в следните обекти 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“, 85 ОДЗ „Звездичка“ и 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“, находящи се на територията на СО район „Искър“ разделена на

ОП-1 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет “Строително-монтажни работи за изпълнение в следните обекти 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“, 85 ОДЗ „Звездичка“ и 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“, находящи се на територията на СО район „Искър“ разделена на…
пълен текст ›

ОП- 2 - 2015/08.05.2015г. - Охрана на общинските училища и детски заведения на територията Столична община - район "Искър"

ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИСКЪР" Процедурата е вписана в Регистъра на АОП на 08.05.2015г. под уникален номер 01258-2015-0001    Дата на публикуване: 08.05.2015г. Подаване на оферти:…
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.03.2015г-31.03.2015г публикувана на 17.04.2015г

 информация за плащания по договори за обществени поръчки
пълен текст ›

cправка за периодични плащания по договори за обществени поръчки за периода 01.02.2015-28.02.2015 публикувана на 13.03.2015г.

 информация  
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.02.2015г-28.02.2015г публикувана на 09.03.2015г

 информация за извършени плащания  
пълен текст ›

предварително обявление за обществена поръчка с предмет "Охрана на общинските училища и детски заведения на територията на район "Искър"

 предварително обявление
пълен текст ›

предварително обявление за обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения и детска млечна кухня (ДМК) на територията на район "Искър"

 предварително обявление
пълен текст ›

справка плащания по договори за обществени поръчки с периодични плащания за периода 01.01.2015г-31.01.2015г

 информация за периодични плащания по договори за обществени поръчки
пълен текст ›