Архив 2017


2017г. №1 - Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район Искър

№1 -  ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА НА  СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район…
пълен текст ›