Архив 2018


2018 - 0002 „Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър“

2018 - 0002 „Строително - ремонтни  работи  за  ефективно  поддържане  в нормално експлоатационно състояние на  подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър" …
пълен текст ›

2018 - 0001 „Подмяна на стара дървена и стоманена дограма с нова от PVC и алуминиеви профили и подмяна на отоплителни тела в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ находящо се в гр. София, жк. „Дружба– 2“

2018 - 0001 „Подмяна на стара дървена и стоманена дограма с нова  от  PVC и алуминиеви профили и подмяна на отоплителни тела  в 150 ОУ  „Цар Симеон Първи“ находящо се в гр. София, жк. „Дружба– 2“      …
пълен текст ›

ОП № 01258-2018-0001 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - "Реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №96 и изграждане на пристройка - двуетажна сграда за две групи - 1 яслена и 1 градинска и физкултурен салон в УПИ III, кв.5, ж.к. "Дружба", р-н "Искър"

ОП № 01258-2018-0001 - „Реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №96 и изграждане на пристройка – двуетажна сграда за две групи – 1 яслена и 1 градинска и физкултурен салон в УПИ III, кв.5, ж.к. “Дружба 1“, р-н „Искър“, гр.…
пълен текст ›