справка плащания по договори за обществени поръчки за периода 01.12.2014г-31.12.2014г публикувана на 05.01.2015г

 справка плащания по договори за обществени поръчки за периода 01.12.14г-31.12.2014г, публикувана на 05.01.2015г.


Прикачени документи