2019 - 0002 „Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

2019-0002

„ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ТРОТОАРИ И АЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“

 

 

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО 269 000 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди лева) без ДДС

 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9087590

Краен срок за подаване на оферти: 30.04.2019г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 02.05.2019г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 


Прикачени документи