01258-2019-0003 „Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински училища и детски заведения на територията на Столична община” - район „Искър“

01258-2019-0003

"Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински училища и детски заведения на територията на Столична община” - район „Искър“

 

 

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2019-0003

 

Краен срок за подаване на оферти: 12.09.2019г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 13.09.2019г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 

Краен срок за подаване на оферти: 13.09.2019г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 16.09.2019г. от 15:00ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".   


Прикачени документи