ОП-1-2015/14.05.2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет “Строително-монтажни работи за изпълнение в следните обекти 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“, 85 ОДЗ „Звездичка“ и 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“, находящи се на територията на СО район „Искър“ разделена на

ОП-1 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет “Строително-монтажни работи за изпълнение в следните обекти 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“, 85 ОДЗ „Звездичка“ и 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“, находящи се на територията на СО район „Искър“ разделена на обособени позиции както следва:

  1. Обособена позиция № 1 :

ОБЕКТ 1 - „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 77 ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“

ОБЕКТ 2 „Хидроизолиране и топлоизолиране на покрив на 85 ОДЗ „Звездичка“

  1. Обособена позиция № 2 - „Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 68 СОУ „Академик Никола Обрешков“

информация за извършено плащане по договор №432/16.06.2015г (публикуван на 14.07.2015)

извършени плащания:

1. плащане по фактура №0000000114/16.06.2015г.

с банково бордеро №922210/22.06.2015г.

платена сума - 29 185,75 лв.

с банково бордеро №918676/22.06.2015г.

платена сума - 29,21 лв.


Прикачени документи