ОП-4-2015/25.05.2015г. “Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“

ОП-4-2015- “Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 77 „Ханс Кристиан Андерсен“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“


разглеждане и оценяване на постъпилите оферти (публикуван на 25.05.2015)

04.06.2015г. от 11:00ч. в зала 301 в сградата на районната администрация на адрес гр. софия, ж.к. "Дружба" 1, бул. "Кръстю Пастухов" №18


разяснения по параметрите заложени в Приложение №12 КСС (публикуван на 28.05.2015)

 

По позиция № 13 „Стол за медицинските сестри“ да се разбира „Посетителски стол, без подлакътници“

По позиция №21 "Ниска масичка" - Няма стандарт, който да регламентира точните размери на артикула, поради което Възложителят не е заложил размери.  Височината трябва да бъде съобразена с възрастовата група на ползвателите, а именно деца на възраст от 3 до 5 години. Предназначението е за игра и занимания.

По позиция № 42 „Стол “ да се разбира „Посетителски стол, без подлакътници.


срок за приемане на оферти (публикуван на 25.05.2015)

03.06.2015г до 16:00ч.


Прикачени документи