Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 85 „Звездичка“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър" №340/14.07.2014г

Договор №340/14.07.2014г. за изпълнение на възложена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки.

Предмет на договора:

"Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 85 „Звездичка“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър"

Изпълнител:

"Българска училищна индустрия" ООД

Обща цена по договора:

44996.23 лв.

Срок на договора:

Срокът за монтаж и интериорно обзавеждане е три работни дни от осигуряване на достъп до сградата на детското заведение.

 

 


информация за извършено плащане по договор №340/14.07.2014г (публикуван на 31.10.2014)

Плащане по фактура №2639/02.10.2014г

Банково бордеро №705577/07.10.2014г.

Платена сума - 35996.99 лв.