Договор за възлагане на обществена потъчка с предмет "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА/ РАЗШИРЕНИЕ/ НА ОДЗ 77 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“ С ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ЕДНА ГРАДИНСКА В КВ. 42, УПИ V, КВ. „ДРУЖБА“ 2, РАЙОН „ИСКЪР” №333/25.06.2014г.

Договор №333/25.06.2014г. за изпълнение на възложена поръчка

Предмет на договора:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА/ РАЗШИРЕНИЕ/ НА ОДЗ 77 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“ С ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ  И ЕДНА ГРАДИНСКА В КВ. 42, УПИ V, КВ. „ДРУЖБА“ 2, РАЙОН „ИСКЪР”

Изпълнител:

"ЕЛ ИНСТА" ЕООД

Обща цена по договора:

945 641,86 лв. с ДДС

Срок за изпълнение на договора:

7,16 месеца от подписването на Актове Образци 2 и 2а, съгласно Наредба №3 на МРРБ.

 

 


информация за извършено плащане по договор №333/25.06.2014г (публикуван на 28.11.2014)

извършено плащане

по фактура № 1000000690/04.11.2014г

с банково бордеро №487071/26.11.2014г

изплатена сума 128 951.16 лв.


информация за извършено плащане по договор №333/25.06.2014г (публикуван на 28.11.2014)

извършено плащане

по фактура № 1000000680/17.10.2014г

с банково бордеро №4586/03.11.2014г

изплатена сума 128 951.16 лв.


информация за извършено плащане по договор №333/25.06.2014г (публикуван на 05.01.2015)

1. плащане по фактура №1000000697/09.12.2014

с банково бордеро №253376/22.12.2014г

платена сума - 257 902,31 лв

2. плащане по фактура №1000000700/10.12.2014

с банково бордеро №249497/22.12.2014г

платена сума - 257 902,31 лв


Прикачени документи