ОП-5-2015г./14.08.2015г„Ремонтно-възстановителни дейности по 2 (две) спортни площадки за баскетбол и хандбал на територията на СО район „Искър“ • Спортна площадка /баскетбол, хандбал/ в кв. Димитър Миленков • Спортна площадка /баскетбол, хандбал/ до бл.№

 ОП-5-2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонтно-възстановителни дейности по 2 (две) спортни прощадки за баскетбол и хандбал на територията на СО район „Искър“

  • Спортна площадка /баскетбол, хандбал/ в кв. Димитър Миленков
  • Спортна площадка /баскетбол, хандбал/ до бл.№40, жк. Дружба1

Прикачени документи