ОП -6-2015 „Доставка на работно облекло за медицинските сестри в детските заведения и за работещите в детска кухня на територията на Столична община – район „Искър“

ОП - 6 - 2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет „Доставка на работно облекло за медицинските сестри в детските заведения и за работещите в детска кухня на територията на Столична община – район „Искър“


Прикачени документи