ОП -7-2015 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти в детските заведения и на работещите в детска кухня при Столична община – район „Искър“.

ОП - 7 - 2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти в детските заведения и на работещите в детска кухня при Столична община – район „Искър“.


Прикачени документи