2017 №4 „Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“

2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“

 

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

17.08.2017г.  ДО 17:00ч.

МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ГР. СОФИЯ, Ж. К. ДРУЖБА 1, БУЛ. "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" №18, ЕТ.3, ЗАЛА 301

18.08.2017г. ОТ 10:00ч.


Прикачени документи