Съобщение за публично отваряне на оферти

СО-район "Искър" съобщава на всички заинтересовани лица, че на 08.07.2014 г. от 14.00 часа в сградата на район "Искър", бул. "Кръстю Пастухов" 18, в зала 301 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: «Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 85 „Звездичка“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 

Прикачени документи