информация за плащанията по текущи договори за обществени поръчки- пибликувана на 31.10.2014г.

справки за извършените плащания по текущи договори за обществени поръчки за периода 01-30.10.2014г


Прикачени документи