2018 - 0001 „Подмяна на стара дървена и стоманена дограма с нова от PVC и алуминиеви профили и подмяна на отоплителни тела в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ находящо се в гр. София, жк. „Дружба– 2“

2018 - 0001

„Подмяна на стара дървена и стоманена дограма с нова  от  PVC и алуминиеви профили и подмяна на отоплителни тела  в 150 ОУ  „Цар Симеон Първи“ находящо се в гр. София, жк. „Дружба– 2“

 

 

 

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9076592

Краен срок за подаване на оферти: 13.06.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 14.06.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".


Прикачени документи