информация за плащанията по текущи договори за обществени поръчки за периода 30.10-30.11.2014г.- пибликувана на 28.11.2014г.

справки за плащанията по текущи договори за обществени поръчки  за периода 30.10.14г.-30.11.14г.-публикувана на 28.11.2014г


Прикачени документи