Архив важни съобщения

Съобщения

2019-11-04

Съобщение

2019-09-26

Съобщение за одобряване на проект за ИПРЗ и ПИУР м. "Цариградско шосе-Караулката"

2019-09-10

Доклад от комисия назначена със Заповед № РИС19-РД91-59/31.05.2019 г. на кмета на СО-район „Искър“ във връзка с обществено обсъждане от 10.06.2019 г.

2019-06-28
ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м.…
пълен текст ›

Заповед за обществано обсъждане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе – Караулката“: заличавана на кв.1 и изменение на УПИ ХХ2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища

2019-05-28

Заповед за обществено обсъждане на ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списарев

2019-05-28

163-то училище - ново място за гласуване на живеещите в блокове, започващи с 300, блоковете от "Цариградски комплекс и в близост до него, съгласно списъка:

2019-05-17

СЪОБЩЕНИЕ

2018-10-08
На 07 и 08 октомври 2018г. е извършено премахване на тополи, попадащи на територията на спортна площадка и на алея към детска площадка в парка при 108-мо СОУ. Теренът е общинска собственост. Дърветата са саморасли в асфалта и в оградата на спортната площадка, със суховършия, заболявания и са…
пълен текст ›

Съобщение

2018-09-28
В периода между 29.09.2018 и 03.10.2018 г., в интервала между 9:00 - 14:00  часа, ще има значителмо увеличение в ниворо на шумовия фон от ТЕЦ "София  Изток". Поради продухване на главен паропровод.
пълен текст ›

Съобщение

2018-08-28
  СТОЛИЧНА ОБЩИНА Район „Искър” София, б ул. ”К ръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел . : 979 13 10; 979 07 11   СЪОБЩЕНИЕ   СО-район „Искър“ на основание чл. 129, ал. 1…
пълен текст ›