Покана за информационна среща за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

2020-06-18
      ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“   Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния…
пълен текст ›

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

2020-06-02
        КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА   Столична община обявява класирането от първия етап на кампанията за безплатна подмяна на стари…
пълен текст ›

На 20.05.2020 стартира проект„Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

2020-05-20
СТОЛИЧНА ОБЩИНА   П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ  „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ…
пълен текст ›

На 9 април започна обработката срещу комари и ларви

2020-04-09
На 9 април се извърши обработката срещу комари и ларви в изкуствени и естествени водоеми на територията на район „Искър“ . Обработката се извърши съгласно установените годишни графици за настъпване на активния сезон за развитие и разпространение на кръвосмучещи членестоноги…
пълен текст ›

Таксите за детските градини само по електронен път

2020-04-08
Уважаеми родители, искаме да ви информираме, че начините на плащане по безкасов път на таксата за детските градини е качена на сайтовете на всички детски градини на територията на район „Искър“. Там подробно е описан начинът на плащане - банкова сметка и/или epay, както и…
пълен текст ›

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

2020-04-01
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, Ви информираме, че имате възможност да представите месечните си отчети по Механизъм лична помощ, сканирани или заснети с телефон на следните служебни имейли: …
пълен текст ›

Информация и сигнали за неспазване на наложените забрани - на тел. 112 и на телефоните на 8 РУ

2020-03-22
Информация и сигнали във връзка със зачестилите случаи на неспазване на ограниченията и нарушения на режима на придвижване и събирания, както и на хигиенната и санитарна дисциплина, въведени със заповед на здравния министър Кирил Ананиев и приети от Националния оперативен щаб, могат да се подават…
пълен текст ›

Внасяне на дължими суми за общински жилища

2020-03-18
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната,  наемателите на общински жилища могат да внесат дължимите суми за наем и по следната банкова сметка на район „Искър“:   IBAN: BG52 SOMB 9130 3117 6221 01 BIC: SOMBBGSF …
пълен текст ›

Временно се преустановява приемането на документи за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди

2020-03-18
Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и с цел ограничение на разпространението на COVID-19 уведомяваме  жителите на с. Бусманци, кв. „Димитър Миленков“ и кв. „Абдовица“, че временно се преустановява приемането на документи за кандидатстване за подмяна…
пълен текст ›

За по-лесна и безопасна работа използвайте електронния портал на Столична община!

2020-03-17
За по-лесна и безопасна работа за всички нас в условието на епидемиологична обстановка от Столична община призоваха да се използва електронния портал, където са публикувани всички необходими бланки за подаване на декларации и искания за услуги от общинските районни отдели. Бланките могат да се…
пълен текст ›

Архив на важни съобщения