КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз (подадени документи в периода 02.05.2023 г. – 31.07.2023 г.)

2023-09-11
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз (подадени документи в периода 02.05.2023 г. – 31.07.2023 г.)  …
пълен текст ›

Информационни материали по кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“

2023-07-19

Още 15 междублокови пространства и локални градини ще бъдат облагородени по "Зелена София" в район "Искър"

2023-07-03
Още 15 междублокови пространства и локални градини в район „Искър“ ще бъдат облагородени с растителност и паркова мебел по програмата на Столична община – „Зелена София“ за 2023 г. Списъците с одобрените проекти можете да видите …
пълен текст ›

Изменение на план за регулация и застрояване в обхват на кв.1, УПИ УП-2048 „за офиси, коо и подземни гаражи“, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2048, местност „Цариградско шосе- Караулката“, район „Младост“

2023-06-19
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Район „Искър” София, б ул. ”К ръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел . : (02) 979 13 10; 979 07 11       СЪОБЩЕНИЕ                  …
пълен текст ›

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз (подадени документи в периода 16.01.2023 г. – 28.04.2023 г.)

2023-06-15
    КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз (подадени документи в периода 16.01.2023 г.…
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА

2023-06-09
  СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА…
пълен текст ›

Приключва приемът на формуляри за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020г.“

2023-05-23
Уведомяваме Ви, че формуляри за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, …
пълен текст ›

График на работещите през летните месеци детски градини в район "Искър"

2023-04-27
Във връзка с настъпващия летен сезон и изготвянето на график на работещите в този период детски градини в район „Искър“, информираме, че за удобство на родителите, тази година децата ще бъдат разпределени в четири детски градини, а не в една, каквато е била практика досега. …
пълен текст ›

Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г.

2023-03-28
Програмата на Столична община за безвъзмездно озеленяване и облагородяване на междублокови пространства и локални градини „Зелена София“ стартира за 2023 г. Със заповед на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова вчера бе открита процедурата за кандидатстване с…
пълен текст ›

БЕЗПЛАТНИ GPS УСТРОЙСТВА ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В ПРОБЛЕМИ С ОРИЕНТАЦИЯТА И РИСК ОТ ЗАГУБВАНЕ

2023-03-16
      Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване.       С последващо решение Столичният общински съвет реши такива устройства…
пълен текст ›

Архив на важни съобщения