Покана за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища

2020-01-24

Столична община стартира от 20 януари 2020 г. първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

В териториалния обхват на кампанията са включени село Бусманци и кварталите Димитър Миленков и Абдовица от район „Искър“

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на фините прахови частици, отделяни от битово отопление на въглища и дърва.

По проекта ще бъдат подменени старите отоплителните уреди на дърва и въглища на общо 4 925 домакинства  на територията на Столична община с нови уреди на газ и пелети.

 

Контакти и адрес за подаване на документи за район „Искър“:

За кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци

  • понеделник, вторник, сряда и петък от 09:00 до 11:00 часо и от 15:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София; бул. „Кръстю Пастухов“ № 18 (сградата на районната администрация);
  • четвъртък от 13:00 до 17:00 часа, на адрес: с. Бусманци, пл. „Елин Пелин“ № 1А (сградата на кметство Бусманци).

Телефон за контакт: 0889 01 03 36

Крайният срок за приемане на документи е 31 март 2020г.

 

Покана за кандидатстване по проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

 

Документи за участие в процедурата за преход към алтернативни форми на отопление

(http://www.lifeipcleanair.eu/bg-bg/софиядокументи.aspx)

Официален сайт на интегрирания проект по Програма LIFE  (http://www.lifeipcleanair.eu/)