Препоръчва се изпращане на въпроси по електронен път в районната администрация "Искър"

2020-03-10

За връзка с отделите моля, използвайте  следните контакти:

 

Завеждащ приемна 979-13-60 info@raioniskar.bg
Административно и информационно обслужване 978-30-27 t.ilieva@raioniskar.bg
Управление на общинската собственост и търговска дейност

979-07-12

979-07-36

979-07-03

d.tzvetkova@raioniskar.bg

b.stoyanov@raioniskar.bg

Правно – нормативно обслужване 979-07-09 m.peshev@raioniskar.bg
Образование, култура и социални дейности 979-05-58 m.hadjyiska@raioniskar.bg
Инженерна инфраструктура и строителство 979-14-68 t.milushev@raioniskar.bg
Контрол по строителството 979-07-16 v.stoynev@raioniskar.bg
Благоустройство и екология 979-07-08 s.kaleva@raioniskar.bg
Устройство на територията, кадастър и регулация

979-07-28

979-05-38

t.d.sarafova@raioniskar.bg
Столичен инспекторат 979-07-23  

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“