Временно се преустановява приемането на документи за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди

2020-03-18

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и с цел ограничение на разпространението на COVID-19 уведомяваме  жителите на с. Бусманци, кв. „Димитър Миленков“ и кв. „Абдовица“, че временно се преустановява приемането на документи за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на пелети (преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на Столична община) по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

Мярката се предприема във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание; препоръките на Националния оперативен щаб, предвид разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019); обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването и издадените в тази връзка Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № СОА20-РД09-1484/13.03.2020г. на Кмета на Столична община за изпълнение на мерки с цел ограничаване разпространението на болестта.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“