Внасяне на дължими суми за общински жилища

2020-03-18

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната,  наемателите на общински жилища могат да внесат дължимите суми за наем и по следната банкова сметка на район „Искър“:

 

IBAN: BG52 SOMB 9130 3117 6221 01

BIC: SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА – ФЦ СЛАТИНА

 

Важно: Необходимо е да посочите точния адрес на общинския жилищен имот, за който внасяте наем.

 

Моля за връзка с нас да ползвате формата за онлайн контакти на адрес: info@raioniskar.bg  и  телефон : 02/979-07-12

 

Отдел УОСТД, СО-район „Искър“